Hội thảo "Loại bỏ lãng phí để Doanh nghiệp phát triển bền vững"

Trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp tham gia dự án SCORE nâng cao nhận thức và hiểu biết về giảm chi phí, tiết kiệm trong sản xuất, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề "Loại bỏ lãng phí trong ngành gỗ" vào ngày 18/08 cho các Doanh nghiệp gỗ trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Tại buổi hội thảo, chuyên gia của dự án Ông Lê Phước Vân đã trình bày 7 loại lãng phí mà các Doanh nghiệp gỗ thường gặp phải, qua đó nâng cao nhận thức của các Doanh nghiệp về những loại lãng phí này và tìm phương án giảm thiểu chúng. Các Doanh nghiệp đều thể hiện sự quan tâm đến chủ đề của hội thảo và có ý thức về việc tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí trong sản xuất, các Doanh nghiệp tham gia mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi hội thảo chuyên đề tương tự nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Đào tạo nâng cao Kaizen thực hành và tham quan thực tế công ty Cơ khí Duy Khanh

Nhằm thúc đẩy phòng trào cải tiến tại nhà máy, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM)...Xem thêm

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm