GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) là chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững được Ủy ban Quốc gia về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-Uy (NORAD) tài trợ. Tại Việt Nam dự án SCORE do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Tp. HCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp triển khai thông qua sự hỗ trợ của các đối tác địa phương, hiệp hội ngành nghề.

Dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) là chương trình đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp được triển khai bởi Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (VCCI HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); và được Ủy ban Quốc gia về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-Uy (NORAD) tài trợ. Chương trình đào tạo SCORE dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đào tạo SCORE chú trọng việc  xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác tại nơi làm việc. Công nhân và cán bộ quản lý cùng tham gia các khóa đào tạo hai ngày về các chủ đề hợp tác nơi làm việc, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân sự, vệ sinh an toàn nghề nghiệp. Các chuyên gia sẽ cùng hỗ trợ Doanh nghiệp trong các buổi tư vấn tại Doanh nghiệp sau khi đào tạo.

Chương trình SCORE gồm 5 chuyên đề:


Quá trình thực hiện:

Ở Việt Nam, SCORE hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

Giai đoạn 1 của dự án SCORE (2009 – 2014) chú trọng tới những vấn đề: xây dựng bộ tài liệu tập huấn SCORE có chất lượng cao và phương pháp tiếp cận hiệu quả; đưa vào thử nghiệm và chỉnh sửa phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trong nước và của ngành; thiết lập quan hệ đối tác (và bắt đầu xây dựng năng lực đào tạo cho đối tác) ở cấp độ quốc gia và ngành; nâng cao nhận thức về những ý tưởng truyền đạt chủ yếu của SCORE. Trong giai đoạn này, dự án hỗ trợ cho các DN trong ngành chế biến gỗ

Giai đoạn 2 (2014 – 2016) dự án tập trung vào việc nâng cao tính độc lập của các tổ chức đối tác liên quan tới việc xúc tiến và thực hiện công tác đào tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức về các giá trị cốt lõi của chương trình đào tạo và thương hiệu SCORE (bao gồm việc tập trung nâng cao bình đẳng giới); mở rộng phạm vi đào tạo và quan trọng nhất là thiết lập một tương lai bền vững cho đào tạo SCORE. Trong giai đoạn này, dự án mở rộng thí điểm đào tạo cho các DN trong chương trình Better Work Vietnam

Trong năm 2017, dự án triển khai thí điểm mở rộng đào tạo SCORE cho các DN trong ngành công nghiệp hỗ trợ và ngành dệt may với sự hỗ trợ của 2 đối tác Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc Sở Công thương TP.HCM và nhãn hàng Adidas

Giai đoạn 3 (2017 - 2021) dự án SCORE tiếp tục mở rộng đào tạo cho các ngành như: Công nghiệp hỗ trợ, da giày, may mặc và các ngành SX khác. Mang đến những lợi ích nhiều hơn cho cộng đồng DN. Đồng thời chương trình đào tạo SCORE tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác cùng các nhãn hàng quốc tế tại Việt Nam để triển khai đào tạo cho các nhà cung ứng tại Việt Nam. Qua đó hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững