Điện thoại
(84.8) 3 932 1205

Địa chỉ
Lầu 4,Phòng 405, 171 Võ Thị Sáu, Phường 7
Quận 3, TPHCM

EMAIL
thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn

Liên hệ