Dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) là chương trình đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp được triển khai bởi Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Tổ chức Lao động Quốc tế; và được Ủy ban Quốc gia về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-Uy (NORAD) tài trợ. Mô hình đào tạo của SCORE là phần cốt lõi của chương trình. Đào tạo này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) nhằm quảng bá việc tôn trọng quyền của người lao động và nâng cao năng suất của doanh nghiệp SMEs, giúp họ tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu và trình diễn những thực hành tốt nhất của quốc tế trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Đào tạo SCORE chú trọng việc phát triển các mối quan hệ hợp tác tại nơi làm việc. Công nhân và cán bộ quản lý cùng tham gia các khóa đào tạo hai ngày về các chủ đề hợp tác nơi làm việc, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân sự, vệ sinh an toàn nghề nghiệp. Các chuyên gia trong nước thực hiện các chuyến viếng thăm nhà máy nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện những kiến thức đã học.

Chương trình SCORE gồm 5 mô đun hợp nhất:


Quá trình thực hiện:

Ở Việt Nam, SCORE hỗ trợ các SMEs nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

Giai đoạn 1 của dự án SCORE (2009 – 2014) chú trọng tới những vấn đề: xây dựng bộ tài liệu tập huấn SCORE có chất lượng cao và phương pháp tiếp cận hiệu quả; đưa vào thử nghiệm và thích ứng với hoàn cảnh cụ thể trong nước và của ngành; thiết lập quan hệ đối tác (và bắt đầu xây dựng năng lực đào tạo cho đối tác) ở cấp độ quốc gia và ngành; nâng cao nhận thức về những ý tưởng truyền đạt chủ yếu của SCORE. Trong giai đoạn này, dự án hỗ trợ cho các DN trong ngành chế biến gỗ

Giai đoạn 2 (2014 – 2016) dự án tập trung vào việc nâng cao tính độc lập của các tổ chức đối tác liên quan tới việc xúc tiến và thực hiện công tác đào tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức về các ý tưởng truyền đạt và thương hiệu SCORE (bao gồm việc tập trung nâng cao bình đẳng giới); mở rộng phạm vi đào tạo và quan trọng nhất là thiết lập một tương lai bền vững cho đào tạo SCORE. Trong giai đoạn này, dự án mở rộng thí điểm đào tạo cho các DN trong chương trình Better Work Vietnam

Trong năm 2017, dự án triển khai thí điểm mở rộng đào tạo SCORE cho các DN trong ngành công nghiệp hỗ trợ và ngành dệt may với sự hỗ trợ của 2 đối tác Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc Sở Công thương TP.HCM và nhãn hàng Adidas

Giai đoạn 3 (2017 - 2021) dự án SCORE tiếp tục mở rộng đào tạo cho các ngành như: Công nghiệp hỗ trợ, da giày, may mặc và các ngành SX khác. Mang đến những lợi ích nhiều hơn cho cộng đồng DN