Chương trình đào tạo

Chuyên đề 3 : Sản xuất sạch hơn

Chuyên đề 3 : Sản xuất sạch hơn

Chuyên đề 3 : Sản xuất sạch hơn hỗ trợ doanh nghiệp có kiến thức về sự liên hệ giữa sản xuất sạch hơn và năng suất, tập trung cải tiến vào các hoạt động trong sản xuất giúp giảm tiêu hao năng lượng, tăng hiệu suất sử dụng máy móc, hút bụi và lò hơi. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra các phương án cải tiến sản xuất để đảm bảo các tiêu chí về môi trường.

Đăng ký tham gia