Chương trình đào tạo

Chuyên đề 4 : Quản trị Nguồn nhân lực

Chuyên đề 4 : Quản trị Nguồn nhân lực

Chuyên đề 4 : Quản trị Nguồn nhân lực hỗ trợ Doanh nghiệp trong cải tiến về nguồn nhân lực: cách sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, các chế độ, chính sách về nguồn nhân lực, xây dựng mô tả công việc cụ thể cho từng vị trí, bộ phận,... Qua đó giúp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp, nâng cao sự thỏa mãn của người lao động và tăng cường sự trung thành của nhân viên với Doanh nghiệp

Đăng ký tham gia