Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Trong dịch bệnh Covid-19, các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc đã được VCCI HCM và dự án SCORE xây dựng để hỗ trợ Doanh nghiệp tuyên truyền nhằm nâng cao sự tham gia và nhận thức của người lao động và doanh nghiệp về phòng tránh lây nhiễm Covid-19

 

 

 

 

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Đào tạo nâng cao Kaizen thực hành và tham quan thực tế công ty Cơ khí Duy Khanh

Nhằm thúc đẩy phòng trào cải tiến tại nhà máy, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM)...Xem thêm

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm