Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Trong dịch bệnh Covid-19, các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc đã được VCCI HCM và dự án SCORE xây dựng để hỗ trợ Doanh nghiệp tuyên truyền nhằm nâng cao sự tham gia và nhận thức của người lao động và doanh nghiệp về phòng tránh lây nhiễm Covid-19

 

 

 

 

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm

Thúc đẩy an toàn cháy nổ trong chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, chương trình SCORE tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy”Xem thêm