Đào tạo trực tuyến cho Doanh nghiệp về Phòng chống lây nhiễm

Với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch Phòng chống lây nhiễm tại nơi làm việc, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) phối hợp cùng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến về Phòng chống lây nhiễm tại nơi sản xuất cho các Doanh nghiệp sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình đào tạo SCORE Việt Nam, dự án sẽ hỗ trợ cung cấp miễn phí chương trình đào tạo Phòng chống lây nhiễm cho các Doanh nghiệp.

Khóa tập huấn sẽ được tổ chức trong 2 ngày 09-10/07/2020 (3 buổi - 1,5 ngày)

Thời gian và nội dung:

- Chủ đề 1: Tổng quan về virus và cách quản lý bố trí nơi làm việc để phòng tránh lây nhiễm (08:30 - 10:30, ngày 09/07/2020)

- Chủ đề 2: Xây dựng kế hoạch ứng phó xử lý khi có người nghi nhiễm (14:00 - 16:00, ngày 09/07/2020)

- Chủ đề 3: Các phương pháp đánh giá rủi ro nơi làm việc để phòng tránh lây nhiễm (08:30 - 10:30, ngày 10/07/2020)

 

Buổi tập huấn sẽ được tổ chức thông qua ứng dụng Zoom. Quý Doanh nghiệp quan tâm đến nội dung đào tạo có thể đăng ký tham dự thông qua email: bea@vcci-hcm.org.vn hoặc email: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Đào tạo nâng cao Kaizen thực hành và tham quan thực tế công ty Cơ khí Duy Khanh

Nhằm thúc đẩy phòng trào cải tiến tại nhà máy, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM)...Xem thêm

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm