Hội thảo giới thiệu dự án SCORE và giới thiệu 7 loại lãng phí trong ngành gỗ

Sáng ngày 09/06/2016, với sự phối hợp giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TPHCM (VCCI HCM) và Hiệp hội gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA), dự án SCORE đã triển khai hội thảo giới thiệu dự án SCORE và chia sẻ về 7 loại lãng phí trong ngành gỗ cho các Doanh nghiệp hội viên của FPA. 

Trải qua quá trình triển khai hơn 1 năm tại Bình Định của dự án SCORE, dự án đã đào tạo và tư vấn cho 15 Doanh nghiệp thực hiện những cải tiến nổi bật, mang lại nhiều kết quả nổi bật về năng suất, chất lượng, hợp tác tại nơi làm việc. Trong buổi hội thảo này, dự án đã giới thiệu những cải tiến đã thực hiện được tại Bình Định cũng như giới thiệu video đào tạo 5S vừa được hoàn thành để giúp nhà máy thực hiện hoạt động đào tạo tại nhà máy dễ dàng hơn.

Cũng tại buổi hội thảo này, giảng viên chính của chuyên đề 1 - Ông Lê Phước Vân cũng trình bày đến các Doanh nghiệp 7 loại lãng phi trong ngành gỗ để tăng cường nhận thức và tập trung thực hiện giảm 7 loại lãng phí này.

 

 

 

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm

Thúc đẩy an toàn cháy nổ trong chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, chương trình SCORE tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy”Xem thêm