Hội thảo giới thiệu dự án SCORE và tập huấn ATVSLĐ

Với mục đích giới thiệu dự án SCORE đến với cộng đồng Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn lao động TP.HCM đã tổ chức buổi tập huấn cho các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/06/2016

Buổi tập huấn đã giới thiệu dự án SCORE đến các Doanh nghiệp, đặc biệt là chuyên đề 5 của dự án đào tạo về ATVSLĐ. Tại buổi hội thảo, Doanh nghiệp cũng được hướng dẫn về các nội dung trong luật ATVSLĐ do báo cáo viên của Liên đoàn lao động TP.HCM để cập nhật những nội dung mới trong luật và tìm hiểu thêm cách Dự án SCORE hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động để tăng cường năng suất và đảm bảo tuân theo các yêu cầu về luật pháp.

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm

Thúc đẩy an toàn cháy nổ trong chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, chương trình SCORE tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy”Xem thêm