Lễ trao chứng chỉ giảng viên dự án SCORE

Ngày 13/01/2017, dự án SCORE đã tổ chức lễ trao chứng chỉ giảng viên dự án SCORE. Qua hơn 5 năm triển khai, dự án SCORE đã tổ chức hơn 10 khóa đào tạo giảng viên cho cả 5 chuyên đề với số lượng giảng viên được đào tạo là trên 50 giảng viên.

Dựa trên các tiêu chí về lựa chọn giảng viên như: tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo giảng viên, tham gia tư vấn DN và hỗ trợ giảng viên chính trong quá trình giảng dạy. Dự án đã chọn được trên 30 giảng viên đủ tiêu chuẩn để nhận được chứng chỉ giảng viên của dự án.

Trong thời gian sắp tới, dự án SCORE toàn cầu sẽ tiếp tục theo dõi đánh giá các giảng viên đã được đào tạo để xem xét cấp chứng chỉ giảng viên SCORE toàn cầu cho các giảng viên đủ tiêu chuẩn thực hiện đào tạo SCORE.

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Đào tạo nâng cao Kaizen thực hành và tham quan thực tế công ty Cơ khí Duy Khanh

Nhằm thúc đẩy phòng trào cải tiến tại nhà máy, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM)...Xem thêm

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm