Tư vấn lần 1 chuyên đề 1 - Dự án SCORE tại công ty Nelo

Ngày 06/06/2016, dự án SCORE đã tiến hành hoạt động tư vấn lần 1 tại công ty Nelo, có nhà máy đặt tại Quận Bình Chánh, TPHCM. Sau khi kết thúc hoạt động đào tạo tập trung, công ty Nelo đã rất nhanh chóng thực hiện các hoạt động cải tiến ban đầu tại nhà máy, Dự án SCORE hết sức vui mừng khi ngay trong lần tư vấn lần đầu tiên đã ghi nhận được nhiều dự án cải tiến tích cực.

Hoàn thiện bảng thông báo

Hoàn thiện bảng thông báo công ty

Bảng thông tin vừa hoàn thành

Slogan của Nelo khi tham gia dự án SCORE

Tủ đựng hóa chất

Họp nhóm cải tiến nhà máy

 

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm

Phòng chống dịch nCoV tại nơi làm việc

Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc...Xem thêm

Thúc đẩy an toàn cháy nổ trong chiến dịch “100 ngày nói không với tai nạn lao động”

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, chương trình SCORE tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy”Xem thêm