VCCI HCM triển khai đào tạo ATVSLĐ cho Doanh nghiệp

Sau khóa đào tạo về chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc, VCCI HCM và H&M tiếp tục phối hợp triển khai đào tạo chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động cho các Doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của H&M. Khóa đào tạo đã được tổ chức vào ngày 11-12/07 tại Khách sạn Inco, Hà Nam với sự tham gia của 25 cán bộ nhân viên đến từ 6 nhà máy cung ứng cho H&M và đại diện các tổ chức đối tác như ILO, H&M,...

Với sự hỗ trợ của các giảng viên từ Cục An toàn trực thuộc Bộ Lao động TBXH, dựa theo thông tin khảo sát ban đầu, các Doanh nghiệp đã được đào tạo các vấn đề liên quan trực tiếp đến An toàn tại nhà máy; các vấn đề pháp lý về An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời các chuyên gia cũng hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro và tìm ra giải pháp để thực hiện cải tiến giúp phòng ngừa sự cố và giảm thiểu hậu quả khi sự cố xảy ra.

Sau khóa đào tạo, các Doanh nghiệp sẽ có 3 lần tư vấn trực tiếp tại nhà máy để tư vấn hỗ trợ chuyên sâu hơn về các vấn đề trong ATVSLĐ như:

- Tư vấn hoàn thiện bộ hồ sơ ATVSLĐ, hỗ trợ DN có đầy đủ các hồ sơ pháp lý về ATVSLĐ

- Thực hiện đánh giá rủi ro tại nhà máy

- Thực hiện các cải tiến thực tế nâng cao điều kiện làm việc, cải thiện ATVSLĐ

 

NHỮNG TIN TỨC MỚI

Đào tạo nâng cao Kaizen thực hành và tham quan thực tế công ty Cơ khí Duy Khanh

Nhằm thúc đẩy phòng trào cải tiến tại nhà máy, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM)...Xem thêm

Phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc

Các ấn phẩm phòng chống lây nhiễm Covid-19...Xem thêm