Tham quan thực tế triển khai thành công dự án SCORE tại công ty Bảo Bảo

Công ty TNHH Bảo Bảo là 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và cung ứng vật tư cho ngành gỗ trong và ngoài nước. Tham gia dự án SCORE từ tháng 7/2015... Xem thêm