Xây dựng video đào tạo 5S cho ngành gỗ - Dự án SCORE

Với mục đích ngày càng hoàn thiện hoạt động đào tạo và tư vấn, dự án SCORE đã lên kế hoạch thực hiện video clip đào tạo về 5S cho ngành gỗ. Dự án này đã được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các đối tác và doanh nghiệp tham gia dự án SCORE. Xem thêm

Thực hiện tư vấn cho các Doanh nghiệp gỗ tại Bình Định

Dự án SCORE bắt đầu triển khai các hoạt động đào tạo và tư vấn cho các Doanh nghiệp từ tháng 7/2015... Xem thêm

Tham quan thực tế triển khai thành công dự án SCORE tại công ty Bảo Bảo

Công ty TNHH Bảo Bảo là 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và cung ứng vật tư cho ngành gỗ trong và ngoài nước. Tham gia dự án SCORE từ tháng 7/2015... Xem thêm